Start Świetlica szkolna
Świetlica szkolna

 

Ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych (których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego), uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy nauczyciela-wychowawcy. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

Do najważniejszych dziedzin pracy świetlicy należy:
1.Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie.
2.Działanie w zakresie troski o zdrowie dzieci i kształtowanie nawyków w zakresie higieny i kultury codziennego życia.
3.Pomocy w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej.
4.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego.
5.Kształtowanie postaw moralno-społecznych.


Ze względu na fakt, iż Szkoła przystąpiła do programu "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE", w programie pracy świetlicy znalazł się specjalny dział poświęcony zdrowiu, a poza tym, raz w tygodniu poza zajęciami ujętymi w temacie, odbywają się krótkie zajęcia poruszające jakiś problem zdrowia.

 

 Świetlica szkolna oferuje szereg ciekawych zajęć rozwijających twórcze zdolności uczniów.Serdecznie zapraszamy na kółka zainteresowań organizowane przez wychowawców świetlicy szkolnej:

1. Kółko „SCRABBLE W SZKOLE”- 

 

 

2. Kółko „PLASTYCZNO-TECHNICZNE” 

3. Kółko taneczno- rytmiczne „JUNIOR DANCE” – 

4. Kółko „MĄDRA SÓWKA” – 


 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting