Start Logopeda
Logopeda

 

W roku szkolnym 2014/2015 obowiązki logopedy szkolnego pełnią:

mgr Joanna Manowska - Painta

   mgr Renata Szwagierek

 

Zajmują się dziećmi z zaburzeniami mowy.1. Prowadzą badania wstępne uczniów z kl. 1, w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej.


2. Kontrolują stan mowy uczniów z kl.2-3 zakwalifikowanych na kontynuację terapii logopedycznej.


3. Dokonują diagnozy logopedycznej oraz odpowiednio do jej wyników –organizują pomoc logopedyczną.


4. Prowadzą rozmowy- wywiady z rodzicami uczniów nowoprzyjętych na zajęcia logopedyczne, w celu przekazania informacji o stanie mowy dzieci oraz ustalenia zasad współpracy.


5. Współpracują z wychowawcami klas uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne- informują o problemach i postępach logopedycznych.
Udzielają konsultacji logopedycznych rodzicom.


6. Monitorują postępy uczniów w czasie trwania terapii logopedycznej w oparciu o prowadzone badania.


Zajęcia terapii logopedycznej odbywają się w specjalnie przygotowanym gabinecie, wyposażonym w odpowiednie pomoce i sprzęt logopedyczny. Prowadzone są  indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Głównym celem specjalistycznych zajęć terapii logopedycznej jest nabywanie i podnoszenie sprawności artykulacyjnej oraz likwidowanie i korygowanie wad wymowy u dzieci z takimi problemami.

Terapia logopedyczna pozwala przezwyciężyć u dzieci z wadami wymowy kryzys szkolny, który przejawia się w trudnościach w czytaniu, pisaniu i mówieniu.


 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting